Leerling in beeld

Op het Ashram College geven we leerlingen in een persoonlijke en betrokken sfeer onderwijs. Dat kunnen we realiseren door te werken met een uitgebreid mentoraatprogramma en kleine teams. In de onderbouw houden we de mentor, vakdocenten en leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar. Op deze manier hebben we goed in beeld hoe onze leerlingen zich ontwikkelen.

Uitgebreid mentoraat

Elke klas heeft een mentor (soms zelfs twee per klas). De mentor vervult een centrale rol bij de begeleiding van leerlingen. Hij of zij volgt de studieresultaten en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen nauwgezet. Tijdens de mentorles (1 a 2 uur per week) worden thema's besproken (bijvoorbeeld pesten) en is er ruimte voor individuele gesprekken over de studieresultaten en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

De mentor onderhoudt contact met de ouders en is er ook voor het gezellige aspect. Een praatje over wat leerlingen bezighoudt en wat ze ergens van vinden komt ook geregeld voor.

Mentoren in de bovenbouw hebben ook een adviserende rol met betrekking tot de keuze voor studie en beroep.

Kleine teams

Mentoren en vakdocenten die aan dezelfde groep leerlingen les geven vormen een team dat verantwoordelijk is voor onderwijs en begeleiding van een aantal klassen. Ze komen regelmatig bij elkaar om de ontwikkeling van de leerlingen uit hun klassen te bespreken en afspraken te maken over begeleiding en bijsturing. Doordat we in kleine teams werken hebben we onze leerlingen goed in beeld.

Decanen

Ook tijdens de oriëntatie op een studie of beroep proberen we leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Onze decanen helpen de leerlingen, mentoren en docenten met:

  • het geven van informatie over opleidingsmogelijkheden en beroepen;
  • het organiseren van activiteiten tijdens de lessen met betrekking tot de oriëntatie op de vervolgstudie en het toekomstige beroep zoals Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB);
  • het organiseren van activiteiten gericht op kennismaking met werken of studeren. Bijvoorbeeld meeloopdagen, oriëntatiedagen, proefstuderen, beroepenmanifestaties en en opleidingenmarkt.