Bovenbouw

Leerjaar 4 en 5

Kenmerkend voor onze bovenbouw:

  • BSM, informatica, drama en beeldende vorming als eindexamenvak
  • Ardennenkamp in 4 havo
  • maatschappelijke stage is onderdeel van het examenprogramma
  • doorlopende leerlijnen: (keuze)vakken uit de onderbouw lopen door in de bovenbouw
  • taal- en cultuurreizen in 5 havo. Keuze uit: Londen, Parijs of Berlijn

De Tweede Fase

Havo-leerlingen kiezen na het derde jaar een profiel waarmee ze een eerste stap maken in de richting van een vervolgopleiding en een beroepskeuze. Er zijn vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Techniek (NT)
  • Natuur & Gezondheid (NG)

In ieder profiel volgt de leerling een aantal verplichte vakken. Naast dit zogeheten 'profieldeel' volgen leerlingen nog vakken uit het 'gemeenschappelijk deel' en het 'vrije deel'. In het vierde jaar beginnen de havo-leerlingen aan het eindexamenprogramma.

Doorlopende leerlijnen

In de bovenbouw van de havo (en het vwo) bieden wij, net als in de onderbouw, een breed vakkenpakket aan. De leerling kan de vakprogramma's in de onderbouw drie jaar lang zonder breuk volgen, waardoor de aansluiting met de vakken in de tweede fase een ononderbroken lijn kent. Deze opbouw biedt de meeste garantie om een zo goed mogelijke keuze voor een profiel in die tweede fase te maken.