Onderbouw

Leerjaar 1 t/m 3

Kenmerkend voor onze onderbouw:

  • dakpanklassen (leerjaar 1 en 2)
  • breed basispakket: vakken op alle gebieden
  • kleine onderwijsteams (groep van 6 à 7 docenten die gezamenlijk een vaste groep leerlingen begeleiden)
  • vakoverstijgende activiteitendagen aan het eind van elke periode
  • 1 uur per week een extra rekenles
  • taalondersteuningsuren na schooltijd jaar 1 en 2
  • The real game! in leer jaar 2 - beroepensimulatie
  • veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden (presenteren, plannen, samenwerken etc.)

Loopbaanbegeleiding en -oriëntatie (LOB)

In leerjaar 3 besteden we veel aandacht aan Loopbaanbegeleiding en -oriëntatie. Hier worden ook de ouders bij betrokken. Belangrijk is de profielkeuze. Binnen een uitgebreid mentoraatprogramma wordt aandacht besteed aan soorten beroepen en opleidingen. Daarnaast krijgt de leerling een beeld van eigen kwaliteiten en affiniteiten. Op deze wijze kan de leerling, samen met ouders en docenten, een zo verantwoord mogelijke keuze maken voor een profielprogramma in de tweede fase.