Mavo

#Ondernemendleren

Binnen een uitdagend programma leren we leerlingen op de mavo ondernemend denken én doen. Onze wereld vraagt om mensen die van aanpakken weten. Die kunnen denken én doen. Om dit te bereiken werken we binnen en buiten het klaslokaal aan allerlei vaardigheden en doen we meerdere projecten.

Jij de baas
Alle brugklassers van de mavo starten met het project 'Jij de baas'. Hierin werken leerlingen zelfstandig of in een groepje aan een idee voor een goed doel. Docenten coachen de leerlingen tijdens deze opdracht. De mavoleerlingen ervaren juist door te doen wat ondernemen allemaal betekent. En hoe zij ondernemend leren ook in hun andere vakken kunnen gebruiken.

Entreprenasium
Leerlingen die de smaak van het ondernemen te pakken hebben maken kans op deelname aan het speciale lesprogramma Entreprenasium. Dit loopt van het tweede tot en met het vierde leerjaar en is bedoeld voor de meest ondernemende mavoleerlingen van het Ashram College. Wie het Entreprenasium volgt werkt een aantal uur per week aan de op- en uitbouw van zijn of haar eigen bedrijf. Alle kennis van het lesprogramma komt hierbij van pas en wordt in de praktijk ingezet.

Vier jaar Ondernemend leren
We stimuleren onze mavoleerlingen steeds om ondernemend te zijn. Dit geldt ook voor de leerlingen die niet deelnemen aan het Entreprenasium. Ook voor hen staat ondernemend leren centraal. We dagen ze uit met interessante projecten en brengen ze in contact met diverse bedrijven in de omgeving. Zo maken ze met uiteenlopende beroepen kennis en leren van de professionals.

Cambridge English
In een wereld die steeds internationaler wordt, is een goede beheersing van het Engels van belang. In de gewone Engelse les bereiken leerlingen al een flink hoog niveau. Daarnaast kunnen onze leerlingen - en dat is bijzonder voor een mavo - kiezen voor Cambridge English. Zo leren ze de taal nog beter beheersen en halen ze taalcertificaten die internationaal erkend zijn. Handig voor een vervolgopleiding of stage in het buitenland.

Loopbaanontwikkeling
Loopbaanontwikkeling loopt als een rode draad door de opleiding. Ieder jaar komen leerlingen meer te weten over zichzelf, hun capaciteiten en interesse in een vervolgopleiding of beroep. Welke vervolgstap ze ook zetten, van de ondernemende houding waarvan ze op het Ashram College de basis leggen houden ze hun hele leven plezier.