De Gezonde School

We hebben een actieve projectgroep 'De Gezonde School' die zich inzet om van het Ashram College een 100% gezonde school te maken. We zijn al aardig op weg. In de leerlingenkantine is een gevarieerd en uitgebreid aanbod aan verse en gezonde producten. Met de kleuren rood, oranje en groen wordt er aangegeven wat gezonde en wat minder gezonde keuzes zijn. Het creëren van bewustwording is het belangrijkste doel van de projectgroep. Daarvoor worden er allerlei activiteiten ondernomen en ideeën ingediend.

De veilige school

Het Ashram College vindt het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich prettig en veilig voelen op school. Om alle leerlingen en medewerkers een veilige omgeving te bieden waarin iedereen rekening houdt met elkaar, hebben we duidelijke regels vastgesteld en zien we erop toe dat de regels worden nageleefd.
Om de school nog veiliger te maken zijn er kluisjes voor leerlingen, is er cameratoezicht en zijn er toezichthouders aanwezig. Daarnaast is er regelmatig overleg met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente over veiligheidskwesties. Ook wordt er regelmatig contact onderhouden met de wijkagent. Veiligheid en gezondheid vormen de basis waarin leren en ontwikkelen mogelijk is. In een veilige en zorgzame leer-/ werkomgeving willen we leerlingen stimuleren en prikkelen om te leren wat gezond gedrag is, om gezond gedrag vorm te geven en gezond gedrag te behouden, actief en samen met anderen.