Dakpanklassen

Les op het hoogste niveau

We willen natuurlijk dat iedere leerling in de juiste brugklas terecht komt. Voor het bepalen van het brugklasniveau volgen we daarom het advies van de basisschool. Leerlingen met een gemengd advies komen in een dakpanklas en krijgen les op het hoogste niveau. Dat wil zeggen dat leerlingen met een vmbo/havo-advies les krijgen op havo-niveau en leerlingen met een havo/vwo-advies les krijgen op vwo-niveau. 
Het is gebleken dat leerlingen die de kans krijgen om op het hoogste niveau onderwijs te volgen geprikkeld worden en vaak beter presteren. 

De dakpanklassen kennen een duur van twee jaar. Na deze tweejarige brugklasperiode stellen we definitief het schooltype vast. Tijdens de brugperiode worden leerlingen hierop voorbereid.