Dakpanklassen

Les op het hoogste niveau

Het Ashram Alphen werkt nu met dakpanklassen op het hoogste niveau. Voor het bepalen van het brugklasniveau van de eerstejaars leerlingen volgen we het advies van de basisschool. Bij een gemengd advies (mavo/havo of havo/atheneum) kan een leerling naar een dakpanklas. Dat betekent dat leerlingen met een mavo/havo-advies in een mavo/havo-klas* klas komen. Ze krijgen in deze dakpanklas les op het hoogste niveau. Dit geldt ook voor de dakpanklassen havo/atheneum. In De Nieuwe Brugklas brengen de leerlingen minder tijd door in hun klas. Ze maken deel uit van een coachgroep van acht of negen leerlingen, werken met anderen samen in modules en werken in projecten aan hun eigen leervraag. Daarbij wordt steeds gekeken of een leerling meer aankan. Die stof wordt dan aangereikt.