Kwaliteit

Het Ashram College houdt zicht op de kwaliteit van het onderwijs en voert waar nodig verbeteringen door. Dit doen we vanuit het kwaliteitsbeleid. We gaan op systematische wijze na of de school waarmaakt wat zij in plannen en beleidsvoornemens belooft. Het Ashram College baseert zich daarbij op de visie van alle belangrijke partijen die bij de school betrokken zijn, zoals medewerkers, leerlingen en ouders.

Kwaliteit van het onderwijs
Klachten