VWO: Atheneum & gymnasium

#Onderzoekendonderwijs

Op het atheneum en het gymnasium van het Ashram College krijg je onderzoekend onderwijs. Die begint in de brugklas en wordt consequent en met een logische opbouw doorgetrokken tot en met de zesde klas. Moderne wetenschap is niet stoffig en saai, wetenschap is juist hot!

Ons gymnasium past goed in het concept van persoonlijk leren van De Nieuwe Brugklas. De gymnasiasten volgen gedurende het hele jaar een speciale module, waarin zowel de taal als de cultuur van Grieken en Romeinen aan bod komt. In de digitale component bij onze lesmethodes zit extra oefenmateriaal voor wie dat nodig heeft en wij maken graag gebruik van verwerkingsopdrachten waarbij de leerling zijn specifieke talent laat zien: van modelbouw (Romeinse brug) tot bereiding van een Romeins gerecht tot het uitdenken van de beste aanvalstechniek voor Julius Caesar tegen de Galliërs. Excursies naar musea en theater zijn een vast onderdeel van het lesprogramma.

Onderzoeksvragen stellen
Vwo-leerlingen leren vanaf de allereerste schooldag kritisch te denken, zoals een onderzoeker. Ze laten zich niet afschepen met dooddoeners, maar gaan op onderzoek uit. Ze worden vaardig in het stellen van de juiste onderzoeksvragen. Daarnaast leren ze ook allerlei andere academische vaardigheden, zoals de juiste informatiebronnen vinden, leren beargumenteren en natuurlijk het goed presenteren van onderzoeksresultaten. Elk leerjaar leggen we de lat een stukje hoger. In het examenjaar zijn onze vwo-leerlingen in staat om een heus Ashram college te geven aan een zaal vol geïnteresseerde en kritische toehoorders.

Leren moet je leren
Leerlingen op het vwo doen in zes jaar tijd ontzettend veel (vak)kennis op. Wij ondersteunen hen daarbij met methoden om slimmer en efficiënter te leren. In de eerste en tweede klas bieden we Breingeheimen aan. Deze methode stimuleert leuker, makkelijker en efficiënter werken tijdens de studielessen. In de vierde klas introduceren we de methode Remind Learning: slimmer en gemotiveerder leren door een ontdekkingsreis vol experimenten. Voor vwo’ers is dit bovendien een mooie aanvulling op de wetenschapslessen.

Excelleren
Excellente leerlingen kunnen ook kiezen voor het onderwijsprogramma LAPP-Top. Binnen LAPP-Top maakt de leerling aan de hand van een thema kennis met een onderzoeksgebied van zijn of haar keuze.
Pre-University gaat nog een stap verder. Twee jaar lang volgt de leerling iedere maandagmiddag college aan de Universiteit Leiden. Voor beide programma's geldt een strenge selectie.