Bovenbouw

Leerjaar 4 t/m 6

Kenmerkend voor onze bovenbouw zijn:

  • Remind Learning: slimmer en gemotiveerder leren door een ontdekkingsreis vol experimenten in leerjaar 4
  • Ardennenkamp in 4 vwo
  • taal- en cultuurreizen in leerjaar 5 vwo en gymnasium (keuze uit: Londen, Parijs, Berlijn, Barcelona of Rome)
  • excellente leerlingen kiezen een achtste vak
  • Arbeids Ervarend Leren (AEL) in leerjaar 6
  • deelname aan voorprogramma's van Universiteit Leiden zoals Pre-University en LAPP-Top

De Tweede Fase

Vwo-leerlingen kiezen na het derde jaar een profiel waarmee ze een eerste stap maken in de richting van een vervolgopleiding en een beroepskeuze. Er zijn vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Techniek (NT)
  • Natuur & Gezondheid (NG)

Keuze-examenvakken

Bij ieder profiel hoort een aantal verplichte vakken. Naast dit zogeheten ‘profieldeel' volgen leerlingen nog vakken uit het ‘gemeenschappelijk deel' en het ‘vrije deel'. In het vierde jaar beginnen vwo-leerlingen aan het eindexamenprogramma. Latijn, Grieks, Spaans, muziek, beeldende vormgeving, filosofie en informatica zijn enkele van de keuze-examenvakken. Een maatschappelijke stage maakt deel uit van het examenprogramma.

Doorlopende leerlijnen

In de bovenbouw van het vwo (en de havo) bieden wij, net als in de onderbouw, een breed vakkenpakket aan. De leerling kan de vakprogramma's in de onderbouw drie jaar lang zonder breuk volgen, waardoor de aansluiting met de vakken in de tweede fase een ononderbroken lijn kent. Deze opbouw biedt de meeste garantie om een zo goed mogelijke keuze voor een profiel in die tweede fase te maken.