Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken op het Ashram College. De Raad heeft tevens taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad zijn opgedragen of toegekend.

Leden Raad van Toezicht

de heer R. (Raymond) Blessing, voorzitter
de heer P. (Paul) Slier
de heer C. (Cees) van den Heuvel
mevrouw S. (Simone) Groen-van der Linden

Contactgegevens

Postadres: Postbus 693, 2400 AR Alphen aan den Rijn.