Chromebook in de klas

Het Ashram College maakt werk van digitalisering van het onderwijs. Wij willen het persoonlijk leren van de leerling centraal zetten en de leerling meer maatwerk bieden door verrijking, verdieping of herhaling te bieden. Digitale leermiddelen zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Daarbij kunnen digitale leermiddelen goede ondersteuning bieden. De leerkracht blijft de spil van het onderwijsproces. Digitale leermiddelen verruimen zijn mogelijkheden om maatwerk te bieden en te differentiëren. Het Ashram College heeft gekozen voor een Chromebook, omdat een Chromebook het beste aansluit bij de digitalisering van ons onderwijs en de Google educatie-omgeving. Dat betekent dat ook uw kind een Chromebook nodig heeft om het onderwijs te volgen. U kunt via onze leverancier een Chromebook bestellen.

De voordelen van leren met een Chromebook:

  • Direct toegang tot de digitale lesboeken. Dat scheelt een hoop gesjouw.
  • Snel en makkelijk informatie opzoeken.
  • Oefeningen voor verdieping of herhaling staan in een handomdraai op het scherm.
  • Nieuwe en uitdagende opdrachten zijn snel en makkelijk beschikbaar voor voorlopers.
  • Mentoren en docenten hebben nóg beter inzicht in de ontwikkeling van leerlingen.
  • Chromebooks stimuleren maatwerk.
  • Leerlingen maken digitale toetsen op de Chromebooks.
  • Omgaan met digitale leermiddelen vergroot de mediawijsheid (een 21e eeuw vaardigheid).