Veelgestelde vragen

Het Ashram College gaat door met digitalisering. Betekent dat dat er geen boeken meer nodig zijn?
Nee, in de meeste leerjaren worden ook nog boeken gebruik, maar veel vakken gebruiken nu al een digitale component, bijvoorbeeld het werkboek of het tekstboek is dan digitaal. De boeken worden besteld via Van Dijk. Een beperkt aantal vakken gebruikt geen boeken meer. Het Chromebook zal ook gebruikt worden als extra leermiddel waardoor leerlingen makkelijker samen kunnen werken, extra ondersteunend lesmateriaal kunnen gebruiken of verdiepend lesmateriaal aangereikt kunnen krijgen.
 
Waarom wordt het door mij aangeschafte Chromebook beheerd door het Ashram College?
Het door u aangeschafte Chromebook is aan het Google Apps for Education domein van het Ashram College gekoppeld. Via het beheer kunnen de Chromebooks gebruik maken van een eigen en sneller netwerk, heeft school de mogelijkheid om privézaken buiten de deur te houden en kunnen we onderwijs-applicaties makkelijk uitrollen vanuit de speciale Ashram Chrome Web Store.
Beheerrechten zullen binnenkort minder streng zijn, waardoor het mogelijk zal worden om thuis ook met privé-accounts in te loggen.

MS Office programma's zoals Word en Powerpoint werken niet op de Chromebook.
De Google oplossingen binnen het educatie-domein van het Ashram College is Google Apps for Education (GAFE). GAFE werkt met eigen programma's waaronder Google Docs en Google Presentaties. Deze programma's zijn vergelijkbaar met Word en Powerpoint.

Ik heb een factuur nodig van de aangeschafte Chromebook.
Op het moment dat u de bestelling in de webwinkel heeft gedaan en u op de laatste knop 'Bestelling plaatsen!' van de afrekenschermen heeft geklikt wordt er een factuur in iDEALnet gegenereerd welke u ook kunt inzien en kunt downloaden, opslaan en/of uitprinten.

Wie is na termijnbetaling eigenaar?
Als het laatste termijnbedrag is betaald, bent u als ouder eigenaar.

Waarom is bij termijnbetaling de prijs veel hoger?
Bij deze termijnbetaling zitten hoes en verzekering inbegrepen. Met name de verzekering is duur.

Waarom nu Chromebook als digitaal leermiddel?
Wij hebben goed geluisterd naar de op- en aanmerkingen van ouders, leerlingen en docenten vanuit de iPad-proeftuin en daarmee zijn we tot de conclusie gekomen dat een Chromebook beter past bij ons onderwijs.

Is het Chromebook thuis nodig?
Je hebt thuis een computer nodig met internetverbinding. Het Chromebook is een eigen device voor de leerling waardoor uw kind altijd bij de schoolomgeving kan inloggen, dus ook thuis.

De via school bestelde Chromebook is kapot, wat moet ik nu doen?

Indien het om schade gaat buiten de schuld van de leerling om, dus om defecten aan het apparaat, dan kan er aanspraak worden gedaan op de fabrieksgarantie, die bij het Chromebook zit. HP zal de reparatie uitvoeren aan het Chromebook. Indien u bij het Chromebook een verzekering heeft, dan heeft de leerling vervolgens ook nog recht op een leen-Chromebook, echter mag dit apparaat nooit mee naar huis. Indien u schade heeft, volg deze link om te weten wat u moet doen.

Mijn vraag zit hier niet bij?
Voor technische vragen en bestelvragen kunt u mailen met info@vitasys.nl.
Voor onderwijskundige vragen kunt u mailen met b.berlijn@ashramcollege.nl.