Veelgestelde vragen

Let op: bij het bestellen wordt om het leerlingnummer gevraagd, dat is dezelfde zescijferige code als het aanmeldingsnummer. Het nummer van de school is de BRIN-code: 04DF.
 
Het Ashram College gaat door met digitalisering. Betekent dat dat er geen boeken meer nodig zijn?
Nee, in de meeste leerjaren worden ook nog boeken gebruik, maar veel vakken gebruiken nu al een digitale component, bijvoorbeeld het werkboek of het tekstboek is dan digitaal. De boeken worden besteld via Van Dijk. Een beperkt aantal vakken gebruikt geen boeken meer. Het Chromebook zal ook gebruikt worden als extra leermiddel waardoor leerlingen makkelijker samen kunnen werken, extra ondersteunend lesmateriaal kunnen gebruiken of verdiepend lesmateriaal aangereikt kunnen krijgen.
 
Waarom wordt het door mij aangeschafte Chromebook beheerd door het Ashram College?
Het door u aangeschafte Chromebook is aan het Google Apps for Education domein van het Ashram College gekoppeld. Via het beheer kunnen de Chromebooks gebruik maken van een eigen en sneller netwerk, heeft school de mogelijkheid om privézaken buiten de deur te houden en kunnen we onderwijs-applicaties makkelijk uitrollen vanuit de speciale Ashram Chrome Web Store.
Beheerrechten zullen binnenkort minder streng zijn, waardoor het mogelijk zal worden om thuis ook met privé-accounts in te loggen.

MS Office programma's zoals Word en Powerpoint werken niet op de Chromebook.
De Google oplossingen binnen het educatie-domein van het Ashram College is Google Apps for Education (GAFE). GAFE werkt met eigen programma's waaronder Google Docs en Google Presentaties. Deze programma's zijn vergelijkbaar met Word en Powerpoint.

Is het Chromebook thuis nodig?
Je hebt thuis een computer nodig met internetverbinding. Het Chromebook is een eigen device voor de leerling waardoor uw kind altijd bij de schoolomgeving kan inloggen, dus ook thuis.
 
Wat is iDEALnet?
iDEALnet is een online platform waarbinnen u met gebruikersnaam en wachtwoord schoolzaken kunt regelen. Wij gebruiken het voor de bestelprocedure van het chromebook. Ook de servicemelding bij een defect chromebook doet u via de iDEALnet pagina. Op uw ouder/gezinspagina treft u uw betalingsoverzicht en de status van de betaalde en nog te betalen kosten en termijnen en de daarbij behorende documenten zoals uw overeenkomst. Heeft u hulp nodig bij het gebruik van iDEALnet klik dan hier.
 
De via school bestelde Chromebook is kapot, wat moet ik nu doen?

Indien het om schade gaat buiten de schuld van de leerling om, dus om defecten aan het apparaat, dan kan er aanspraak worden gedaan op de fabrieksgarantie, die bij het Chromebook zit. HP zal de reparatie uitvoeren aan het Chromebook. Indien u bij het Chromebook een verzekering heeft, dan heeft de leerling vervolgens ook nog recht op een leen-Chromebook, echter mag dit apparaat nooit mee naar huis. Indien u schade heeft, volg deze link om te weten wat u moet doen.

Mijn vraag zit hier niet bij?
Voor technische vragen en bestelvragen kunt u mailen met educatie@vitasys.nl.
Voor onderwijskundige vragen kunt u mailen met b.berlijn@ashramcollege.nl.