Sport

Sportactieve school

Het Ashram College is door het NOC*NSF en de KVLO gecertificeerd als Sportactieve School. En dat is niet voor niets! Sport krijgt veel aandacht op het Ashram College. Bewegen is een onderdeel van gezond leven en daar proberen we leerlingen bewust van te maken. Maar sport is op onze school meer dan alleen bewegen. In de onderbouw geven we leerlingen met een breed scala aan sporten ook les in samenwerken en leiding geven. Want hoe leid je een team als captain en hoe kun je door goed en slim samen te werken de beste prestatie neerzetten?

Voor de sportliefhebber heeft het Ashram College in de onderbouw het keuzeprogramma SportLife. Leerlingen die voor SportLife kiezen krijgen vier uur per week extra les in allerlei sporten. We werken niet alleen aan spelinzicht en speltechniek, maar ook aan conditie en een gezonde leefstijl.