Leren door te ontdekken

Tijdens en na de lessen gaan de havo-leerlingen van het Ashram College actief op zoek naar cultuur, historie, sport, natuur en techniek. Zo leren ze de wereld ontdekken en begrijpen. We halen de buitenwereld zoveel mogelijk naar binnen. 
De havo-leerlingen worden bovendien sterk in samenwerken, doordat ze dit regelmatig oefenen binnen projecten en presentaties. Moeilijke opdrachten binnen de planning afkrijgen?  In vakoverstijgende projecten ontdekken ze hoe je dat het beste aanpakt.

Vaardigheden 21e eeuw

Na vijf jaar havo zijn de leerlingen van het Ashram College ervaren in de 21e eeuw vaardigheden. Zij kunnen creatief denken, goed samenwerken, overtuigend presenteren en ze weten waar ze informatie vandaan halen.

Doorstromen naar Ashram College Alphen aan den Rijn

Na leerjaar drie stromen de havo-leerlingen van Nieuwkoop in op de havo van onze locatie in Alphen. Omdat de leerlingen op beide locaties hetzelfde programma volgen, sluit de instroom op Alphen naadloos aan. Voordat ze de stap maken, volgen ze een kennismakingstraject. Zo leren ze hun nieuwe school goed kennen en dit maakt de overgang makkelijker.