Leerlingbegeleiding

Op het Ashram College in Nieuwkoop krijgen leerlingen veel persoonlijke aandacht en begeleiding. We vinden het belangrijk om goed in beeld te hebben hoe het met onze leerlingen gaat. Iedere klas heeft daarom een mentor die de leerlingen begeleidt. De mentor is de contactpersoon bij wie leerlingen altijd terecht kunnen.

Ondersteuningsklas

Als leerlingen moeite hebben met het plannen van hun huiswerk of een bepaald vak, kan er in overleg met de mentor worden besloten dat de leerling een periode extra ondersteuning krijgt. Speciaal voor deze extra ondersteuning heeft het Ashram College een ondersteuningsklas. Vier dagen in de week van 14.45 tot 16.00 uur geven onze vakdocenten extra begeleiding en helpen de leerlingen op deze manier hun schoolprestaties te verbeteren.

Kernteams

In Nieuwkoop werken de docenten samen in kernteams per opleiding. Er is een havo/TL-team en een BK-team. Binnen de teams worden de inhoud, de lessen, de toetsen en de praktische opdrachten op elkaar afgestemd. In de kernteams staat ook de leerlingbespreking op de agenda: als het met een leerling minder goed gaat, wordt besproken wat de beste gezamenlijke aanpak kan zijn om het voor die leerling weer beter te laten gaan op school.

Begeleiding keuze vervolgopleiding

In leerjaar 3 TL en havo krijgen de leerlingen begeleiding bij het kiezen van een beroep en/of opleiding tijdens de mentorlessen. Ze oriënteren zich op de mogelijkheden en gaan voor zichzelf na waar hun interesse naar uitgaat en wat hun sterke kanten zijn. In 3 havo resulteert dit in een profielkezewerkstuk en een profielkeuze, in 3 TL in de keuze voor een beroepsopleiding en de voorbereiding op het sectorwerkstuk.

Decaan

De decaan geeft voorlichting over de keuzevakken en de opleidingsmogelijkheden na het vmbo en de havo. De decaan organiseert deelname aan beroepencarrousels en andere voorlichtingsactiviteiten. Ook kunnen de leerlingen een afspraak met de decaan maken voor een persoonlijk adviesgesprek.

Leerlingen met een speciale zorgvraag

In het kader van passend onderwijs werkt het Ashram college samen met ambulante en interne begeleiders voor leerlingen met een speciale zorgvraag. In overleg met de ouders en de leerling zelf wordt besproken op welke manier de leerling het best ondersteund kan worden om zijn of haar doel te bereiken, vaak ook met behulp van de ondersteuningsklas.

Pesten

Pesten is een actueel thema in de maatschappij. Ook al komt het minimaal voor op onze school, we vinden het belangrijk om preventief aandacht te besteden aan dit onderwerp. Tijdens de mentorlessen wordt op een actieve manier (rollenspel, film, discussie en gesprekken) aandacht besteed aan pesten: slachtoffers, daders en gevolgen voor alle betrokkenen. Op het Ashram College hebben we een pestprotocol, waarin afspraken staan die we met elkaar - docenten, leerlingen/leerlingenraad en medezeggenschapsraad - gemaakt hebben om het pesten te voorkomen en/of aan te pakken. In het pestprotocol maken we duidelijk, dat pesten onacceptabel is en schadelijk voor een veilige leeromgeving en geven we aan hoe we dit met elkaar willen aanpakken.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring draaien een periode mee in de ondersteuningsklas, waarin aandacht wordt besteed aan verschillende hulpmiddelen en methodes om te leren omgaan met dyslexie. Niet iedereen die dyslectisch is heeft baat bij dezelfde ondersteuning, daarom wordt samen met de leerling gekeken welk hulpmiddel voor hem of haar het beste werkt. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over het gebruik van die hulpmiddelen in de klas en tijdens toetsen.