Organisatie

Het Ashram College is een katholieke scholengemeenschap met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestuurt het Ashram College en de Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak op het beleid en de algemene gang van zaken.

Het College van Bestuur wordt voor de dagelijkse leiding, onderwijs, organisatie en leerlingzaken onder andere ondersteund door de afdelingsdirectie en de teamleiding.