Kwaliteit van het onderwijs

Het Ashram College vindt het belangrijk om ouders, leerlingen, basisscholen en andere geïnteresseerden te informeren over onze onderwijsresultaten.

In het project Vensters voor VO van de VO-raad (sectororganisatie voortgezet onderwijs) presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Dit wordt gedaan aan de hand van twintig thema’s, waaronder examencijfers, onderwijstijd, veiligheid en financiën. De scholen stellen hun gegevens beschikbaar via www.scholenopdekaart.nl. De resultaten kunnen zo gemakkelijk onderling vergeleken worden. 

Ook het Ashram College maakt op deze wijze zijn gegevens voor iedereen toegankelijk. De informatie, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de school zelf, dient als basis voor het gesprek dat wij voeren met ouders en andere belanghebbenden over de kwaliteit van het onderwijs.

Zelf kijken?

Kijk hier voor de resultaten van het Ashram College Alphen aan den Rijn.
Kijk hier voor de resultaten van het Ashram College Nieuwkoop.

Kijk hier voor de beoordeling van de Onderwijsinspectie van het onderwijs op Ashram College Alphen aan den Rijn en op het Ashram College NIeuwkoop.