Raad van Toezicht

De school wordt bestuurd onder leiding van het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken. Tevens hebben zij taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad zijn opgedragen of toegekend.

Leden Raad van Toezicht

de heer R. (Raymond) Blessing, voorzitter
de heer C. (Cees) van den Heuvel
mevrouw S. (Simone) Groen-van der Linden

Contactgegevens

Postadres: Postbus 693, 2400 AR Alphen aan den Rijn