Leren door te doen

Vanaf de brugklas leren wij de leerlingen van het vmbo zelfstandig leren, denken en doen. Naast het algemene lesprogramma volgen vmbo’ers vakoverstijgende kleine projecten, waarmee we het  zelfstandig bezig zijn stimuleren. Zoals het project ‘Nabijheidspunt’ een samenwerking tussen biologie natuurkunde en Nederlands over het oog en waarom oudere mensen een leesbril nodig hebben. Daarnaast werken we samen met de Metaalvakschool en bedrijven uit Nieuwkoop en omstreken voor de praktische uitwerking van technische opdrachten. 

De leerlingen leren initiatief te nemen, keuzes te maken,problemen op te lossen, te communiceren, te onderhandelen en risico’s in te schatten. Allemaal vaardigheden die nu en later goed van pas komen. 

 

Tijdens de vier jaar vmbo stimuleren we onze leerlingen steeds om zelfstandig te zijn en initiatief te nemenn. We brengen ze in contact met diverse bedrijven in de omgeving. Zo maken ze met uiteenlopende beroepen kennis. Bovendien leren ze veel van de professionals met wie ze samenwerken. Leren door te doen, daar geloven wij in.