BB, KB & TL

Vmbo staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Op het Ashram College in Nieuwkoop bieden we 3 vmbo-opleidingen aan: vmbo BB, vmbo KB en vmbo TL. Ze variëren van heel praktisch tot vooral theoretisch, maar voor alle vmbo-opleidingen op het Ashram College geldt: Leren door doen!

Vmbo BB en KB
Leerlingen met een BB en KB-advies zitten samen in de klas, maar maken opdrachten op hun eigen niveau. Daarbij is binnen alle vakken, ook de theoretische, veel aandacht voor praktische opdrachten: leren door te doen! Er is een brugperiode van twee jaar en daarna kiezen leerlingen voor een sector die het beste bij hen past.

Vmbo BB
Basisberoepsgerichte leerweg > duur 4 jaar. Vmbo BB bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO.

Vmbo KB
Kader beroepsgerichte leerweg > duur 4 jaar. Vmbo KB bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.

Vmbo TL 
De theoretische leerweg (vmbo TL) van het Ashram College in Nieuwkoop heeft het predikaat 'Vmbo-ambitieschool' gekregen. Een vmbo-ambitieschool is een school die extra aandacht schenkt aan vakken en activiteiten op het gebied van techniek en tegelijkertijd de beroepsmogelijkheiden van techniek onder de aandacht brengt.

Vmbo TL
Theoretische leerweg > duur 4 jaar. Vmbo TL is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kunnen leerlingen in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van de theoretische leerweg kunnen leerlingen ook naar de havo.