Bovenbouw

In leerjaar 3 en 4 gaan leerlingen werken aan hun beroepskeuze: wat zijn de mogelijkheden na het vmbo, welke loopbaan past en welke opleiding hoort daarbij? Dat zijn de vragen waarop leerlingen zelf de antwoorden gaan zoeken.

Eindexamen in 7 vakken!

Leerlingen op het vmbo TL mogen een extra examenvak kiezen.

Doorlopende leerlijnen

Wie in een van de keuzeprogramma’s zijn passie heeft gevonden, kan deze leerlijn doorzetten in de bovenbouw. De leerling die in leerjaar 1 en 2 met veel plezier De Theaterfabriek heeft gedaan, kan op het vmbo TL en de havo kiezen voor het examenvak drama of muziek. Leerlingen die graag sporten, kunnen kiezen voor Dienstverlening en Producten (KB en BB) of lichamelijke opvoeding (TL). Als leerlingen met veel plezier techniek hebben gedaan, dan kunnen ze in klas 3 TL technische opdrachten kiezen of de technische keuzedelen van Dienstverlening en Producten (BB en KB) Het keuzeprogrammat Beauty & Wellness sluit mooi aan op Zorg en Welzijn.

Sectorwerkstuk

In leerjaar 4 maken de leerlingen een sectorwerkstuk over een onderwerp naar keuze, dat past bij de sector van hun keuze. Zij  stellen voor zichzelf een onderzoeksvraag op en gaan voor het werkstuk op zoek naar de antwoorden: op internet, in de bibliotheek en/of bij deskundigen van hun stagebedrijf of uit hun  omgeving. De leerlingen presenteren hun sectorwerkstuk voor een publiek, bestaand uit ouders, docenten en leerlingen uit leerjaar 3.

Cultuur en creativiteit Voor alle leerlingen van het Ashram College in Nieuwkoop zijn er vier activiteitendagen gepland: Ashram Kick-Off, Ashram Experience met aansluitend het Kerstgala, Ashram Culture Beat met aansluitend Gigs & Drinks en ten slotte het Ashram Festival. Daarnaast maken de leerlingen vanuit de verschillende vakgebieden  excursies, bijvoorbeeld een survivalkamp, een Berlijnreis, een museumbezoek,  een bezoek aan de Tweede Kamer en het Humanity House.