Bovenbouw

In leerjaar 3 en 4 gaan leerlingen werken aan hun beroepskeuze: wat zijn de mogelijkheden na het vmbo, welke loopbaan past en welke opleiding hoort daarbij? Dat zijn de vragen waarop leerlingen zelf de antwoorden gaan zoeken.

Eindexamen in 7 vakken!

Leerlingen op het vmbo TL mogen een extra examenvak kiezen.

Doorlopende leerlijnen

Wie in een van de keuzeprogramma’s zijn passie heeft gevonden, kan deze leerlijn doorzetten in de bovenbouw. De leerling die in leerjaar 1 en 2 met veel plezier De Theaterfabriek heeft gedaan, kan op het vmbo TL en de havo kiezen voor het examenvak drama of muziek. Leerlingen die graag sporten, kunnen kiezen voor sport, dienstverlening en veiligheid (KB en BB) of lichamelijke opvoeding (TL). Als leerlingen met veel plezier techniek hebben gedaan, dan kunnen ze in klas 3 TL technische opdrachten kiezen. Vanuit Beauty & Wellness kan er gekozen worden voor Zorg en Welzijn-breed (KB en BB).

Sectorwerkstuk

Aan het begin van leerjaar 4 maken de leerlingen een sectorwerkstuk over een onderwerp naar keuze, dat past bij de sector van hun keuze. Je stelt voor jezelf een onderzoeksvraag op en gaat voor het werkstuk op zoek naar de antwoorden: op internet, in de bibliotheek en/of bij deskundigen van je stagebedrijf of uit je omgeving. In de week voor de herfstvakantie presenteer je jouw profielwerkstuk voor een publiek, bestaand uit ouders, docenten en leerlingen uit leerjaar 3.

Cultuur en creativiteit
Alle leerlingen van het Ashram College in Nieuwkoop doen mee met verschillende culturele programma's. In leerjaar 4 staat het theaterbezoek op de agenda. We halen ook diverse theatervoorstellingen naar school, bijvoorbeeld rond het thema 'Lang Leve de Liefde' en 'Veilig Verkeer'. Op de laatste lesdag voor de zomervakantie hebben we altijd een schoolbrede culturele afsluiting.