Onderbouw

Kenmerkend voor onze onderbouw
In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan onderstaande elementen:

  • kleine onderwijsteams (groep van 6 à 7 docenten die gezamenlijk een vaste groep leerlingen begeleiden)
  • persoonlijke begeleiding (uitgebreid mentoraat)
  • het mentoraatprogramma (Leefstijl, breingeheim)
  • vakoverschrijdende activiteitendagen 
  • veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden (presenteren, plannen, samenwerken etc.)
  • uitgebreid sport- en kunst- & cultuuraanbod
  • Techniekkring: samenwerking met bedrijven uit de omgeving
Sectorkeuze

Aan het eind van het tweede leerjaar kiezen de Basis (vmbo BB) en Kaderleerlingen (vmbo KB) voor een sector: Zorg en Welzijn ( Z&W0 of Dienstverlening en Producten (D&P )

Zorg en Welzijn
Onze afdeling Zorg & Welzijn heeft een modern en riant praktijkplein. Leerlingen kunnen daar tal van beroepen oefenen: kok, ober, baliemedewerker, kapper, schoonheidsspecialist, klassenassistent, receptionist, helpende in de verpleging of thuiszorg enzovoorts. In kleine groepen gaan de leerlingen met praktische opdrachten aan de slag en maken zo kennis met alle kanten van de sector.

Dienstverlening en Producten (D & P)
Bij D&P kan je als leerling zelf praktijkvakken kiezen, dit zijn de keuzedelen. Je kiest er twee in leerjaar 3 en twee in leerjaar 4 en de praktijkvakken tellen ook mee voor je examen.  Dat kunnen vakken zijn die meer met sport te maken hebben, zoals 'Ondersteunen bij sport en bewegingsactiviteiten', maar ook keuzedelen die meer met producten te maken hebben, zoals 'Plaat- en constructiewerk'. 

Vmbo TL

Leerlingen met een TL-advies krijgen naast de theoretische vakken ook veel praktijklessen. Ashram Nieuwkoop heeft goede contacten met bedrijven en instellingen in Nieuwkoop en omgeving, zodat je als leerling in verschillende projecten en activiteiten te maken krijgt met de wereld buiten de school. Zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 zijn er projectdagen, waarin je in workshops leert door te doen. De brugperiode voor TL is twee jaar, daarna ga je een vakkenpakket kiezen dat goed bij jou past.

Cultuur en creativiteit
Alle leerlingen van het Ashram College in Nieuwkoop doen mee met verschillende culturele programma's en met de schoolbrede activiteiten dagen met workshops, bezoek aan ateliers van kunstenaars en musea. Op de laatste lesdag voor de zomervakantie hebben we altijd een 'Ashram festival'met sport, spel en muziek.