Onderbouw

Kenmerkend voor onze onderbouw
In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan onderstaande elementen:

  • kleine onderwijsteams (groep van 6 à 7 docenten die gezamenlijk een vaste groep leerlingen begeleiden)
  • persoonlijke begeleiding (uitgebreid mentoraat)
  • het mentoraatprogramma Leefstijl
  • vakoverschrijdende activiteitendagen aan het eind van elke periode
  • veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden (presenteren, plannen, samenwerken etc.)
  • uitgebreid sport- en kunst- & cultuuraanbod
  • Techniekkring: samenwerking met bedrijven uit de omgeving
Sectorkeuze

Aan het eind van het tweede leerjaar kiezen de Basis (vmbo BB) en Kaderleerlingen (vmbo KB) voor een sector: Zorg en Welzijn of Sport Dienstverlening en Veiligheid (SDV). In het derde en vierde leerjaar krijgen ze naast de theoretische vakken, opdrachten uit de beroepspraktijk van de gekozen sector.

Zorg en Welzijn
Onze afdeling Zorg & Welzijn heeft een modern en riant praktijkplein. Leerlingen kunnen daar tal van beroepen oefenen: kok, ober, baliemedewerker, kapper, schoonheidsspecialist, klassenassistent, receptionist, helpende in de verpleging of thuiszorg enzovoorts. In kleine groepen gaan de leerlingen met praktische opdrachten aan de slag en maken zo kennis met alle kanten van de sector.

Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SDV)
Bij SDV doe je heel veel aan sport om je eigen sportvaardigheden te verbeteren, maar je leert ook samenwerken, organiseren en leidinggeven. Daarnaast krijg je lessen in bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO. Om je vaardigheden in de praktijk te brengen, werk je mee aan verschillende samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven uit Nieuwkoop en omgeving. Je leert presenteren en krijgt ook ict-vaardigheden om je praktijkopdrachten goed uit te kunnen voeren.

Vmbo TL

Leerlingen met een TL-advies krijgen naast de theoretische vakken ook veel praktijklessen. Ashram Nieuwkoop heeft goede contacten met bedrijven en instellingen in Nieuwkoop en omgeving, zodat je als leerling in verschillende projecten en activiteiten te maken krijgt met de wereld buiten de school. Zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 zijn er projectdagen, waarin je in workshops leert door te doen. De brugperiode voor TL is twee jaar, daarna ga je een vakkenpakket kiezen dat goed bij jou past.

Cultuur en creativiteit
Alle leerlingen van het Ashram College in Nieuwkoop doen mee met verschillende culturele programma's. In leerjaar 1 en 2 zijn er de cultuurweken met workshops, bezoek aan ateliers van kunstenaars en musea. Op de laatste lesdag voor de zomervakantie hebben we altijd een schoolbrede culturele afsluiting.