#Ondernemend leren

Vanaf de brugklas leren wij de leerlingen van het vmbo ondernemend leren, denken en doen. Naast het algemene lesprogramma volgen vmbo’ers speciale projecten, waarmee we het ondernemend denken aanwakkeren. Zoals het project ‘Hébuurwathebjenuweerbedacht’. Hierin draait het allemaal om het doen van een uitvinding, om die vervolgens uit te werken in een heus prototype. Om dit te realiseren kunnen de leerlingen een beroep doen op professionals. Bijvoorbeeld de Metaalvakschool en bedrijven uit Nieuwkoop en omstreken. 

De leerlingen leren initiatief te nemen, keuzes te maken en problemen op te lossen. Te communiceren, te onderhandelen en risico’s in te schatten. Allemaal vaardigheden die nu en later goed van pas komen. 

Leren door te doen

Tijdens de vier jaar vmbo stimuleren we onze leerlingen steeds om ondernemend te zijn. We brengen ze in contact met diverse bedrijven in de omgeving. Zo maken ze met uiteenlopende beroepen kennis. Bovendien leren ze veel van de professionals waarmee ze samenwerken. Leren door te doen, daar geloven wij in.