Ouderbijdrage Nieuwkoop

Alle kosten op een rij

Ashram College Nieuwkoop

Leerjaar

 

vmbo

havo

Verplicht in alle leerjaren

Schoolpas €6,50

Schoolpas €6,50

Vrijwillig in alle leerjaren

Algemene kosten €52,50

Leerlingenkluis lj 1 €10,50

Leerlingenkluis lj 2-4 €8,50

Algemene kosten €52,50

Leerlingenkluis lj 1 €10,50

Leerlingenkluis lj 2-3 €8,50

 

 

 

1 (gebruik verplicht, bijdrage vrijwillig

Chromebook €354

Chromebook €354

1 (verplichte deelname, bijdrage vrijwillig)

Brugklaskamp €130

Brugklaskamp €130

1 (verplichte deelname, bijdrage vrijwillig)

Keuzeprogramma €60

Keuzeprogramma €60

2 (verplichte deelname, bijdrage vrijwillig)

Keuzeprogramma €50

Keuzeprogramma €50

3 (verplichte deelname, bijdrage vrijwillig

4 culturele activiteiten in het kader van het vak CKV.

Kosten afhankelijk van de gekozen activiteiten

Zie: Alphen aan den Rijn

4 (verplichte deelname, bijdrage vrijwillig)

Reis naar Berlijn

Ca. 300 euro

Zie: Alphen aan den Rijn

 

 

 

 

Toelichting (vrijwillige) ouderbijdrage


Algemene kosten

€ 52,50: voor excursies en schoolactiviteiten, themadagen, bezoeken aan studiebeurs, Tweede Kamer, Ieper, theater en  musea

Chromebook (aanschaf, verzekering en alternatieven)
Ouders betalen eenmalig € 354 (exclusief accessoires en verzekering) voor een Google Chromebook. Dit doen zij voor de start van het eerste leerjaar. Deze kosten kunnen in termijnen worden betaald. Het bedrag voor de Chromebooks kan per schooljaar veranderen wegens de continue ontwikkelingen in de ICT-wereld.
Verzekering: bij aanschaf in termijnen is een verzekering is verplicht; de kosten hiervoor zijn € 140,76. 
Het Chromebook (inclusief verzekering) in termijnen betalen is mogelijk: dat betekent € 15,74 per maand voor 36 termijnen.

Wilt u zelf een Chromebook aanschaffen?
Het is ook mogelijk om zelf een Chromebook aan te schaffen. Neemt u daarvoor tijdig contact op met school voor het juiste type. Wij adviseren u echter het Chromebook wel via school aan te schaffen vanwege de volgende voordelen: aanschaf is goedkoper, de school zet al een aantal handige applicaties klaar op het apparaat en eventuele reparaties kunnen ook via de school worden geregeld.

Kunt u geen Chromebook aanschaffen?
In dat geval is het mogelijk dat de leerling gebruik maakt van een leenexemplaar van school. Dit exemplaar dient aan het eind van elke lesdag weer te worden ingeleverd. Voor het gebruik van een leenexemplaar worden geen kosten in rekening gebracht.

Culturele activiteiten voor het vak CKV
In 3 vmbo, 4 havo en 4 vwo doen de leerlingen resp. 4, 6 en 8 culturele activiteiten in het kader van het vak CKV. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de keuze die de leerling zelf maakt. Sommige activiteiten (bepaalde musea) zijn gratis, maar een theatervoorstelling kan € 25 kosten. Een gemiddeld bedrag per activiteit van € 15 euro is derhalve een goed uitgangspunt.

SportMix (voorheen: Ashram SportCredits)
In de bovenbouwklassen hanteren we voor het vak lichamelijke opvoeding een sportkeuzeprogramma: de Ashram SportMix. Leerlingen schrijven zich in voor een, voor een school bijzondere, sport naar keuze en verdiepen zich gedurende een periode in sporten zoals zeilen, surfen, lacrosse, waterskiën,
klimmen, rugby, free running, golfsurfen en crossfit. De sporten vinden op een externe locatie plaats met ingehuurde instructie. De kosten voor dit sportkeuzeprogramma worden omgeslagen
over alle leerjaren.

Leerlingenpas
Met deze pas kunnen leerlingen zich binnen de school identificeren en kopieën maken.

Leerlingenkluis
Indien hiervoor betaald, beschikken alle leerlingen over een eigen kluisje. Dat kost het eerste jaar € 10,50 en de daaropvolgende jaren € 6,50. Zolang de leerling op school zit, houdt hij of zij hetzelfde kluisje. Aan het eind van de schoolloopbaan moet de leerling de kluissleutel inleveren.

Anglia Engels 
Het Ashram College biedt leerlingen de mogelijkheid om zich, naast de reguliere lessen Engels en Frans, verder te verdiepen in deze twee talen. Hier zijn de volgende kosten aan verbonden:

Anglia Engels schriftelijk examen (reading, listening and writing):
- First step 15,00
- Junior 22,00
- Primary 26,00
- Preliminary 32,00
- Elementary 41,00
- Pre-intermediate 48,00
- Intermediate 61,00
- Avanced 70,00
- Proficiency 79,00
- Masters 95,00

Betalingsregelingen

School
Is het door omstandigheden niet mogelijk om aan bepaalde financiële verplichtingen te voldoen, dan is het mogelijk om met school een betalingsregeling te treffen. Neem dan contact op met de financiële administratie factuur@ashram.nl of 0172 - 430 234. Ook is het mogelijk om in termijnen te betalen. 

Gemeente
Niet iedereen kan alle kosten even makkelijk betalen. Er zijn gemeenten die een speciale vergoeding hebben voor schoolkosten, zoals voor een schoolkamp of leermiddelen. Vraag bij uw gemeente na of er een vergoedings- of kortingsregeling is voor ouders met een laag inkomen.