Studie en beroep

Een diploma op het Ashram College is niet het einde van het onderwijstraject. Daarom vinden wij het belangrijk dat leerlingen goed voorbereid worden op hun vervolgstudie en beroepskeuze.

In de bovenbouw maken de leerlingen kennis met een groot aantal vervolgmogelijkheden, daarnaast krijgen zij ook de kans om stage te lopen in de richting van hun keuze.

Het keuzetraject vindt voor een groot deel plaats in de mentorles, waarbij ook de ouders nadrukkelijk betrokken worden. De decaan van de afdeling stuurt dit hele proces aan en is ook betrokken bij individuele vragen.

Profiel- en sectorkeuze

In de derde klas havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Zij doen dit aan de hand van een profielkeuzewerkstuk waarin ervaringen, schoolresultaten, talenten en toekomstdromen samengevoegd worden tot een keuze voor een passend vakkenpakket in de bovenbouw.

De leerlingen in 3 vmbo kiezen een sector die aansluit bij een vervolgopleiding in het MBO. Een belangrijk onderdeel van dit programma zijn de stages, waarbij leerlingen in de wereld buiten school kunnen proeven aan een beroep. Voor een deel van onze leerlingen in het vmbo-t speelt ook een mogelijke overstap naar havo een rol bij de keuze.